Çocuğum Eğitim Sigortası

Çocuğum Eğitim Sigortası Nedir?

Çocuğum Eğitim Sigortası ile çocuklarınızın eğitimlerini tamamlamasını güvence altına alabilir, eğitim masraflarını beklenmeyen durumlara karşı garantileyebilirsiniz.

Sigorta süresi ve prim seçeneklerini çocuklarınızın eğitim süresi, eğitim ücretleri ve bütçenize göre istediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz. Ayrıca beklenmeyen durumlarda ödenecek teminat tutarını sabit veya azalan şekilde seçerek ödeyeceğiniz prim miktarlarını bütçenize göre ayarlayabilirsiniz.

Çocuğum Eğitim Sigortası'nın teminatları dövize endekslenerek tüm ekonomik risklere karşı da ek bir güvence sağlamaktadır.

Kimler Katılabilir?

18 ile 60 yaş arasında olan tüm veliler bu sigortadan yararlanabilir.

Hangi Süreler İçin Yaptırılabilirsiniz?

Çocuğunuzun eğitimini tamamlaması için gerekli olan süreye göre seçim yapabilirsiniz.

Prim Tutarınız Nasıl Belirlenir?

Ödenecek prim tutarı sigorta ettirenin yaşı, sigorta süresi (eğitim yılı), yıllık eğitim gideri ve sabit ve azalan teminat seçimlerine göre hesaplanır.

Prim Tutarınız Nasıl Ödenir?

Primler seçiminize göre, sigorta başlangıcında sadece bir defada peşin olarak veya yıllık taksitler halinde ödeyebilirsiniz. Prim taksitleri, ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirası'na çevirerek ödenecektir.

Size Bir Şey Olursa Teminat Ne Zaman Devreye Girer?

Riskin gerçekleşmesi durumunda, çocuğun eğitiminin tamamlanması için gerekli teminat sigortada belirtilen tutar üzerinden, lehdar(lar)a T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Kuru üzerinden Türk Lirası'na çevrilerek ve toplu olarak ödenecektir.

Kim(ler) Lehdar Olabilir?

Seçiminize göre aile mensubu, okul yönetimi ya da üçüncü şahıslar lehdar olarak belirlenebilir.

Vergi avantajı nedir?

Eğer ücretli çalışıyor ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63./3 ve 89./1 maddeleri gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz.

Örnekler:

Azalan teminatlı alternatifi seçimi durumunda Çocuğunuzun Yıllık Eğitim Gideri: 5.000 USD Eğitim Süresi: 10 yıl Güvence Tutarınız 1. eğitim yılı için: 50.000 USD 2. eğitim yılı için: 45.000 USD 3. eğitim yılı için: 40.000 USD 10. eğitim yılı için: 5.000 USD olacaktır.

Bu örneğe göre 40 yaşında bir velinin ödeyeceği prim tutarı

Taksitle ödemede her yıl 298 USD x 5 yıl boyunca Peşin ödemede Sigorta başlangıcında 1408 USD olacaktır.

Sabit Teminatlı alternatifi seçimi durumunda Çocuğunuzun Yıllık Eğitim Gideri: 5.000 USD Eğitim Süresi: 10 yıl Güvence Tutarınız 1. eğitim yılı için: 50.000 USD 2. eğitim yılı için: 50.000 USD 3. eğitim yılı için: 50.000 USD 10. eğitim yılı için: 50.000 USD sabit kalacaktır.

Bu örneğe göre 40 yaşında bir velinin ödeyeceği prim tutarı:

Taksitle ödemede her yıl 590 USD x 5 yıl boyunca Sigorta başlangıcında 2790 USD olacaktır.