Evim Sigortası

Evinizdeki, size ve birlikte yaşadığınız yakınlarınıza ait tüm ev ve giyim eşyaları Hırsızlık, Yangın, Boruların patlaması, tıkanması sonucunda ortaya çıkabilecek su hasarları, Sel ve su baskını, Duman, Fırtına, Kara, hava ve deniz taşıtları çarpması, Yer kayması, Kar ağırlığı Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, Cam kırılması, risklerine karşı, Evim Paket Sigortası korumasında.

Artık, oturduğunuz binanın özelliklerine göre, apartman daireleri ve bağımsız konutlar için farklı ihtiyaçlara uygun bir sigorta var. Apartmanda oturuyorsanız, içinde bulunduğunuz konutla birlikte ortak alanlara ilişkin kendi payınıza düşen kısımlar; bağımsız bir konutunuz varsa, bahçenizdeki bitkiler, havuz, duvar ve benzeri bina dışı eklentiler de otomatik olarak sigortanız kapsamında.

Üstelik, – Eviniz hasar nedeniyle bir süre için kullanılamaz hale gelirse geçici bir konut için yapacağınız kiralama masrafları,

  • Kiracı iseniz peşin ödenmiş kira kayıplarınız, bina sahibi iseniz mahrum kalacağınız kira geliri
  • Enkazın temizlenmesi masrafları,
  • Binaya ait sabit tesisat ve kısımların çalınmaları,
  • Siz ve birlikte yaşadığınız yakınlarınızın yanlarında bulunan para ve eşyalarının kapkaç ve gasp yoluyla çalınmaları
  • Görsel/İşitsel cihazların kazaen kırılmaları
  • Elektrik akımındaki dalgalanmaların cihazlara vereceği zararlar ile birlikte…

Sorumluluklarımızı Unutmadık Siz ve birlikte yaşadığınız yakınlarınızın 3. şahıslara karşı komşular veya kiracı iseniz bina sahibine karşı sigortanızda belirtilen nedenlerden kaynaklanan hukuki sorumluluklarınız nedeniyle ödemek zorunda kalacağınız tazminatlar da teminat altında.

Kendinize Dikkat Edin

Evim Paket Sigortasını aldığınızda aldığınız da siz ve birlikte yaşadığınız yakınlarınız kaza sonucunda ölüm ve kalıcı sakatlık risklerine karşı 24 saat Kapsamlı Ferdi Kaza Sigortası koruması altındasınız.