İşyerim Paket Sigortası

Tek sigortayla her şey teminat altında…

 • Yangın
 • Dahili su
 • Fırtına
 • Duman
 • Yer kayması
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Kar ağırlığı
 • Cam kırılması
 • Enkaz kaldırma giderleri
 • Alternatif işyeri giderleri
 • Yangın-infilak mali sorumluluk
 • Komşuluk ve kiracı mali sorumluluk
 • Kira kaybı ve kullanım mahrumiyeti (kiracı ve mal sahibinin kira kaybı)
 • İş durması
 • Sel ve su baskını
 • Kara, hava, deniz taşıtları çarpması.
 • İşyerim Paket Sigortası'nin kapsamı, tüm ihtiyaçlarınız düşünülerek genişletildi;
 • Taşınan Para, İşveren Mali Sorumluluk, Emniyeti Suistimal, 3. Şahıs Mali Sorumluluk Teminatları bu sigortada…

Ayrıca hırsızlık, sel, su baskını veya deprem gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları da teminat altına alabilirsiniz.

İşyerim Paket Sigortası'ne özel, genişletilmiş bu teminatlarla, tek bir sigortayla tam güvence sağlayabilirsiniz.

YANGIN ÇIKTI…

Korkmayın! Yangın, yıldırım ya da infilak sonucu ortaya çıkabilecek tüm zararlar, İşyerim Paket Sigortası kapsamında…

SU DEPOSU TAŞTI…

Telaşlanmayın! İşyerim Paket Sigortası, su borusu patlaması, tıkanması, taşması halinde ortaya çıkabilecek tüm hasarları karşılar.

FIRTINA KOPTU…

Meraklanmayın! Yağmur, kar, dolu ve her türlü fırtına sonucunda işyerinize gelebilecek zararlar İşyerim Paket Sigortası teminatı altında.

UÇAK, PİSTİ ŞAŞIRDI…

Endişelenmeyin! Her türlü hava taşıt aracının çarpması ya da bu taşıtlardan parça düşmesi sonucu ortaya çıkabilecek zararları İşyerim Paket Sigortası karşılar.

İŞYERİNİZE KAMYON GİRDİ…

Tasalanmayın! Karayollarında hareket eden taşıtların sigortalı kıymete çarpması sonucunda oluşabilecek zararlar, AXA OYAK, İşyerim Paket Sigortası güvencesinde…

TOPRAK ÇÖKTÜ…

Sakin olun! Sigortalı bina, heyelan sonucu ortaya çıkan toprak çökmesi ve kaymasında oluşan zararlara karşı İşyerim Paket Sigortası teminatı altında.

OLMAZ DEMEYİN…

İşyerim Paket Sigortası; grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörist eylemler sırasında meydana gelen olayların ve bu olaylara karşı yetkili makamların aldığı önlemlerin sigortalı kıymetlere vereceği zararları da teminat altına alır.

HER AN KIRILABİLİR…

İşyerinizdeki pencere, vitrin, kapı, tezgâh, raf camları ve aynaların kırılması sonucunda ortaya çıkabilecek zararlar sigorta bedeline kadar İşyerim Paket Sigortası kapsamında.

ENKAZ KALDIRMA…

İşyerim Paket Sigortası kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucu, enkaz kaldırma masrafları, toplam sigorta bedelinin %5'ini geçmemek koşuluyla karşılanır.

KOMŞULAR DA SİGORTA KAPSAMINDA…

Doğal afetler hariç, meydana gelebilecek tüm risklerde, kiracıysanız mal sahibinizin, mal sahibiyseniz kiracınızın veya komşularınızın göreceği zararlar teminat altındadır. İşyerinizin hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi sonucu oluşabilecek alternatif giderler, kiracı veya mal sahibiyseniz kira bedeli, AXA OYAK tarafından karşılanır.

İŞ DURDU MU?

İşyerim Paket Sigorta'nız varsa “işiniz” durmaz… İşyerim Paket Sigortası, yalnız işyerindeki hasarları değil, bu hasarlar sonucu oluşan dolaylı zararları da üstlenir. Toplam sigorta bedelinin %10'unu aşmamak şartıyla, iş durması sonucu uğrayacağınız zararları karşılar.

YAĞMUR DURMUYOR…

Günlerce durmadan yağmur yağdı ve işyerinizi su bastı. İşyerim Paket Sigortası, sel ve su baskını sonucunda, işyerinizde oluşabilecek zararları anında karşılar.

İŞYERİM PAKET POLİÇESİ'NE ÖZEL TEMİNATLAR

Hırsızlık veya deprem gibi doğal afet ve kazalar nedeniyle işyerinize ve mallarınıza gelebilecek zararları ve Taşınan Para, İşveren Mali Sorumluluk, Emniyeti Suiistimal, 3. Şahıs Mali Sorumluluk'u da sigorta kapsamına dahil edebilir, oluşacak zararları tek sigortada güvence altına alabilirsiniz.

HER TARAF SALLANIYOR…

Deprem ve yanardağ püskürmesinin doğrudan ya da dolaylı yollardan neden olacağı bütün zararları İşyerim Paket Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

HIRSIZ GİRDİ…

Hırsızın işyerinize girerek çaldığı mal, malzeme ve ekipmanlarla bu sırada verdiği zararlar İşyerim Paket Sigortası teminatı altına alınabilir.

TAŞINAN PARAYA DİKKAT!

Diyelim ki paranız işyerinizden bankaya taşınırken gasp edildi. Yapacak bir şey yok demeyin. Taşınan Para Teminatı ile bu da güvence altında.

ÇALIŞANLARINIZA GÜVENİNİZ TAM MI?

Eminiz tamdır. Ama insanlık hali. Sigorta süreniz boyunca, işyerinizde çalışanlar bir şekilde emniyeti suiistimal edebilirler. Ama bu sizin için bir sorun değil. İşyerim Paket Sigortası, Emniyeti Suiistimal Teminatı ile bu sorunu çözüyor.

PEKİ, ÇALIŞANLARINIZIN GÜVENLİĞİ NE OLACAK?

İşyerinizde çalışanların başına gelebilecek iş kazaları ne olacak? Hiç merak etmeyin, çünkü İşyerim Paket Sigortası'nde İşveren Mali Sorumluluk Teminatı var.

MESELA BİR ARKADAŞINIZ İŞYERİNİZDE KAZA GEÇİRDİ!

Bunu bile teminat altına alabilirsiniz. İşiniz dolayısıyla veya işyerinizde, 3. şahıslara gelebilecek herhangi bir maddi ve bedeni zarar, 3. Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı ile güvence altında.

HEMEN YARARLANIN…

İşyerim Paket Sigortası'nin avantajlarından siz de yararlanabilmek için, size en yakın Çalpan Sigorta Şubesii'ne gelin ve bu özel güvenceye sahip olun.

İşiniz yolunda, kazanıyorsunuz, büyüme planları yapıyor, geleceğe doğru güven içinde yürümek istiyorsunuz.

Ya aksilikler, şanssızlıklar…

Hiçbir şey işinize engel olmasın. Çünkü, Çalpan Sigorta işyerinizi, yangından dahili su baskınına, terörden işyeri durmasına kadar ‘İşyerim Paket Sigortası'nin geniş teminatlarıyla güvence altına alıyor.