Yangın Sigortası

Yangın Sigortası yangın, yıldırım ve infilak ile bunların sonucu oluşan buhar, duman ve ısının neden olacağı maddi zararları karşılar.

Yangın Sigortası Ek Teminatları

 1. Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Teminatı: Grev / lokavt esnasında veya halk hareketleri esnasıda veya kötü niyet besleyen kişiler tarafından verilen zararları karşılar.
 2. Dahili Su Teminatı : Ev ve işyeri içindeki kalorifer, su veya kanalizasyon tesisatından sızmalar, geri tepmeler sonucu oluşacak zararları karşılar.
 3. Sel ve Su Baskını Teminatı : Yağışlar nedeniyle oluşan sel veya su baskını sonucu doğacak maddi kayıpları karşılar.
 4. Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Teminatı : Deprem ve yanardağ püskürmesinin neden olacağı tüm zararları karşılar.
 5. Yer Kayması Teminatı : Binanın inşa edilmiş olduğu arsa ve etrafında oluşan toprak çökmesi ve yer kaymasının neden olduğu zararları karşılar.
 6. Duman Teminatı : Bacaya bağlanmış cihazların olağan dışı veya hatalı çalışması sonucu çıkan dumanın sebep olacağı maddi kayıpları karşılar.
 7. Kar Ağırlığı Teminatı : Çatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle sigorta konusu bina, bina içindeki eşyaların ıslanması ve çatıda oluşan hasardan dolayı meydana gelecek hasarları karşılar.
 8. Kara Taşıtları Teminatı : Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı değerlere çarpması sonucu oluşan zararları karşılar.
 9. Hava Taşıtları Teminatı : Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı değerlerde oluşacak zararları karşılar.
 10. Deniz Taşıtları Teminatı : Motorlu ve motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı değerlere çarpması sonucu oluşacak zararları karşılar.
 11. Fırtına Teminatı : Fırtınanın ve bu esnada sürüklenen nesnelerin çarpması sonucu sigortalı değerlerde oluşacak zararları karşılar.
 12. Enkaz Kaldırma Teminatı : Yangın poliçesi ile teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi sonucu oluşacak enkazın kaldırılması için yapılan masrafları karşılar.
 13. Kar Kaybı-İş Durması Teminatı : Yangın ve diğer risklerin gerçekleşmesinden dolayı işletmenin üretim yapamaması ve bundan dolayı brüt karda meydana gelebilecek kayıpları karşılar.

Yangın Sigortasında Riskin Ölçülmesi

1) Riskin Yapı Tarzı :

 • Tam Kagir Binalar ; Dış ve iç duvarları ile tavan ve tabanları beton,taş,tuğla,briket gibi malzeme kullanılarak inşa edilen yapılardır.
 • Yığma Kagir Binalar ; Dış duvarları beton,taş,tuğla,briket, taban ve tavanları ahşap,çatıları kiremit,eternit ve çeşitli levhalar ile örtülü yapılardır.
 • Diğer ; Tam kagir ve yığma kagir olmayan,ahşap,çatma ve kerpiç gibi yapılardır.

2) Riskin Kullanım Tarzı ve Yerleşimi :

 • Sivil Riskler ; İçinde sınai faaliyet yapılmayan ve ticari bir gaye ile kullanılmayan binalardır (meskenler).
 • Ticari Riskler; İçinde emtea satılan veya depo edilen veya hizmet verilen yerler ile emek ağırlıklı işletmelerdir (mağazalar,dükkanlar,lokantalar vb.).
 • Sınai Riskler; Ham,yarı mamül,mamül ve madde kullanılarak makinalarla üretim yapılan fabrika, imalathane gibi tesislerdir.

Aşkın Sigorta

Sigortalanacak tesisin bedeli olduğundan yüksek gösterilerek sigortalanırsa buna aşkın sigorta denir.Aşkın sigorta yaptırılması fazla prim ödenmesine sebep olur, hasar anında Sigortacının sorumluluğu tesisin gerçek değeri ile sınırlıdır.

Eksik Sigorta

Sigortalanacak tesisin bedeli olduğundan düşük gösterilerek sigortalanırsa buna eksik sigorta denir.Hasar anında binalar,makina tesisat,demirbaş ve emtea için günün koşullarına göre rayiç değerler belirlenir ve teminat bu değerler üzerinden alınır.Ülkemizde yaşanan enflasyon nedeniyle değer kaybı oluşmaması için enflasyona endeksli poliçe satın alınmak gerekir.

Yangın Sigortası Çeşitleri

1) Abonman Poliçe : Emteanın değer ve miktarının yıl içinde dönemsel değişiklikler gösterdiği durumlarda uygulanan poliçelerdir.Böylece sigortalıya tam korunma ve prim tasarrufu imkanı sağlar.

2) İlk Ateş Poliçesi : Malın veya tesisin toplam değeri üzerinden değil, sigortalı ve sigortacının aralarında belirledikleri bir değer üzerinden poliçeleşmesidir.Bu durumda, sigortacının azami sorumluluğu belirlenen değer kadardır.Bu değerin üzerindeki hasarlar sigortacının sorumluluğuna girmez.

3) Mutabakatlı Kıymet Poliçesi : Sigortalanacak riskin değeri sigorta ettiren ile sigortacı arasında anlaşma sağlanarak belirlenir. Eksper tarafından hazırlanan bir rapor tanzim edilerek poliçeye mutabakatlı kıymet esasına göre tanzim edilmiştir ibaresi konur.

Yangın Sigorta Poliçesi Alınırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Sigortalanan varlıkların gerçek değerleri üzerinden poliçe düzenlenmesi,
 • Enflasyondan korunma teminatı alınması,
 • Bilgilerin doğru ve tam olarak sigortacıya ulaştırılması,
 • Gerekli olan teminatların belirlenmesi, eksik ya da fazla teminat alınmaması,
 • Poliçe ile ilgili peşinat ve taksitlerin tarihlerinde ödenmesi,